Loga

esfcr.cz MŠMT OP VK Pardubický kraj IRER VČG
Animace


Konference k projektu Animace

Cíl
Prezentace a zhodnocení animačních programů před odbornou veřejností.

Průběh
Realizace v aule Univerzity Pardubice dne 4.listopadu 2010 (9 až 15:30).

Program

 1. registrace účastníků
 2. zahájení, pozdrav, program
  manažerka projektu Ing.arch. Iva Svobodová
 3. vystoupení návštěv, zástupce správní rady IRER a partnera
  Ing. Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje pro školství, kulturu a památkovou péči
  doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D., děkanka FES Univerzity Pardubice, předsedkyně správní rady IRER
  Mgr. Simona Vladíková, ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích
 4. projekt Animace - seznámení s projektem
  manažerka projektu Ing. arch. Iva Svobodová, info
 5. 1. modul - Zážitková pedagogika
  Mgr. Vladimír Halada - lektor
 6. 2. modul - Papír a digitální fotografie
  PaedDr. Šimon Brejcha - lektor, video
 7. 3. modul - Symbol ve výtvarném umění
  Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., akad.mal. - lektor, info
 8. 4. modul - Animace a veřejný prostor
  Šárka Zahálková, BBus (Hons.) - lektor
 9. 5. modul - Reflexe smyslového vnímání ve výtvarném umění
  Mgr. Eva Francová - lektor, info
 10. film z pilotních realizací vzdělávacích modulů v Ondříkovicích
  PaedDr. Šimon Brejcha - lektor
 11. reflexe a zkušenosti účastníků vzdělávacího programu
  pedagog - účastník vzdělávacího programu
 12. animace na školách
  Mgr. Eva Francová - metodik
 13. zkušenost pedagoga z animace na školách
  pedagog - účastník vzdělávacího programu
 14. film z pilotních realizací animací na školách
 15. doprovodný program - výstava
 16. shrnutí závěrů projektu a předání certifikátů
  manažerka - metodičky
 17. Galerijní pedagogika jako vysokoškolský obor
  prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
 18. Umění: prostor pro život a hru
  prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D., vedoucí Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 19. "5-ACE do škol"
  RNDr. Michal Giboda, CSc., Associate Professor, předseda o.s. Dialog vědy s uměním, info
 20. Interaktivní galerie, interaktivní muzeum - Několik vět k tvorbě interaktivních programů
  Mgr. Jaromír Gottlieb, autor muzejních animačních akcí, Jičín
 21. Galerie na cestách za sociálně znevýhodněnými skupinami
  Mgr. Alice Stuchlíková, Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, info
 22. diskuse a závěr konference: přínos animace pro žáky
  manažerka projektu Ing.arch. Iva Svobodová
 23. doprovodný program v průběhu konference: výstava prací a dokumentárních fotografií z realizace projektu a projekce dokumentárních filmů z animací na školách


Projekt Animace byl v roce 2009 zařazen do soutěže „Dobrá rada nad zlato“ vyhlašované Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konference k projektu Animace