Loga

esfcr.cz MŠMT OP VK Pardubický kraj IRER VČG
Animace


Prezentace animačních programů

Cíl
Závěrečná prezentace animačních programů, které realizovali účastníci kurzu se svými žáky na školách v Pardubickém kraji. Hodnocení výsledků projektu Animace.

Cílová skupina
Bylo přítomno 19 účastníků projektu.

Průběh
Realizace v přednáškovém sále Krajské knihovny v Pardubicích dne 23. září 2010.

Program

  1. Zahájení, seznámení s obsahem setkání, stanovení pravidel pro prezentaci animací.
  2. Předběžné informace k závěrečné konferenci projektu Animace a připravovanému sborníku.
  3. Prezentace animací realizovaných účastníky kurzu na školách. Postupná vystoupení všech účastníků: představení animací, objasnění cílů, průběhu, úskalí a výsledků. Prezentace fotografií a dokumentárních videí, natáčených v průběhu jednotlivých animací realizačním týmem.
  4. Diskuze k výstupům, doplňující dotazy a odpovědi.
  5. Závěr. Hodnocení výsledků projektu Animace.


Projekt Animace byl v roce 2009 zařazen do soutěže „Dobrá rada nad zlato“ vyhlašované Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Závěrečná prezentace animačních programů