Loga

esfcr.cz MŠMT OP VK Pardubický kraj IRER VČG
AnimaceReflexe smyslového vnímání ve výtvarném umění. Lektoři: Mgr.Eva Francová, Mgr.Pavel Doskočil ak.soch., Cecile Boiffin.

Cíl
Rozvíjení smyslové citlivosti pomocí praktických činností, animace uměleckých děl 20. a 21. století na základě jejich smyslových atributů.
Seznámeni s aktuálními tendencemi současné tvorby a s možnostmi nového pojetí smyslového vnímání.
EVVO – Rozvíjení citlivosti smyslů jako cesty rozvoje citlivosti k životnímu prostředí.

Průběh
Modul byl organizován v přírodním prostředí Ondříkovic – Frýdštejn 7.-9.5.2010.

Program 1.den
1. Vymezení pojmů. Co jsou to smysly, smyslové vnímání, jak pracují a ovlivňují chování člověka? Vyhledávání smyslových atributů předložených výtvarných děl a odhalování obecných a individuálních znaků smyslového vnímání.

2. Aktuální tendence v současném výtvarném umění z pohledu smyslového vnímání. Ukázky současné tvorby světových autorů, které obsahují odkazy a postupy tvorby, jejímž základem je smyslové vnímání. Analýza a srovnávání aktuálních tendencí (konceptuální a smyslové) a pozorování jejich vzájemného prolínání v jednotlivých příkladech.

Program 2.den
1. Zvyšování smyslové citlivosti. Smyslové vnímání obyčejného předmětu (nafukovacího balónku) a jeho interpretace. Postupná transformace vžitých představ o nafukovacím balónku do nových tvarů a souvislostí tak, aby se původní představa (prékoncept) pod novými „nánosy“ zcela rozpadla a uvolnila prostor k naplnění dalších významů. Transformace obsahu, formy, materiálu.
2. Práce se smyslovým přepisem.
A. Smyslový přepis přírodního zvuku charakteristického pro dané místo do „lité kresby“ a digitální fotografie.
B. Smyslový přepis umělého zvuku (bubnování, zpěv) do „automatického“ rytí lina nebo reakce těla - tanec, pohyb, bubnování, gesto.
3. Multisenzorická zkušenost aneb rituální tisk linorytu s účinkem různých smyslových prožitků.

Program 3.den
Rozvíjení smyslové citlivosti ve vztahu k EVVO.
1. Příroda jako umělecký partner. Vyhodnocení domácího úkolu „Umění rozkladu“ zadaného jako vytvoření svazku z libovolného materiálu, jeho vystavení povětrnostním vlivům a dokumentování postupu rozkladu. Polemika na téma ochrana životního prostředí – recyklace jako možnost využití odpadového materiálu pro nové umělecké dílo.
2. Litá kresba. Prezentace výsledků práce z předchozího dne a diskuze nad individuálními koncepty odvozenými ze zadaného úkolu.
3. Zvláštnosti smyslového vnímání (synestézie a celostní vnímání) promítající se do výtvarného projevu. Přednáška doložená ukázkami děl současného umění, na kterých lze tyto zvláštnosti demonstrovat.
4. Skrytá animace aneb překvapení na závěr. Odtajnění výtvarných děl, která byla inspirací k animaci v průběhu modulu: "Capturing Minds" Rossany Martinez, sochařské dílo Marie Bartuszové, "Lité kresby" Jitky Válové.
Rekapitulace a hodnocení průběhu modulu. Odkazy na inspirativní videa (Vegetable orchestra, Chris Mercier - Tanec ve čtverci).


Projekt Animace byl v roce 2009 zařazen do soutěže „Dobrá rada nad zlato“ vyhlašované Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Reflexe smyslového vnímání ve výtvarném umění