Loga

esfcr.cz MŠMT OP VK Pardubický kraj IRER VČG
Animace


Animace k výstavě J.Čapka Lektorka: Tereza Dvořáková

Cíl
Seznámení účastnic s ukázkou animace pro danou věkovou skupinu žáků k probíhající výstavě Josefa Čapka. Rozbor záměru, přípravy a realizace animace.

Cílová skupina
Bylo přítomno 15 účastníků.

Průběh
Realizace ve Východočeské galerii Pardubice v prostorách Domu U Jonáše dne 15. března 2010.

Program

  1. Zahájení, seznámení s cílem dané animace, s výstavou.
  2. Praktická činnost k tématu „Inspirace Josefa Čapka uměním přírodních národů“: tvorba osobní masky na základě výřezu z reprodukce díla.
  3. Teoretická činnost – zamyšlení a diskuse nad tématem: „Co člověk potřebuje k tomu, aby se stal umělcem“.
  4. Praktická činnost k tématu „Kubismus“: automatická kresba, hra s barvami, liniemi a obrazci.
  5. Diskuse: Otázka hodnocení prací žáků v rámci výuky, objektivita hodnocení apod.
  6. Závěr, hodnocení.


Projekt Animace byl v roce 2009 zařazen do soutěže „Dobrá rada nad zlato“ vyhlašované Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 
Animace k výstavě J.Čapka