Loga

esfcr.cz MŠMT OP VK Pardubický kraj IRER VČG
Animace


Teorie animace Lektorka: Mgr.Eva Francová

Cíl
Teoretické utřídění a prohloubení poznatků o animaci. Aplikace animace na školách.

Cílová skupina
Bylo přítomno 16 účastníků.

Průběh
Setkání účastníků projektu v přednáškovém sále Krajské knihovny v Pardubicích dne 17. února 2010.

Program

 1. Zahájení, seznámení s programem setkání.
 2. Přednáška na téma Animace
  • Vymezení pojmu „animace“.
  • Historický průřez různými podobami animace od pravěku po současnost.
  • Interpretace výtvarného díla.
  • Cíle animace, metodická struktura animací, metodický model animace.
  • Typy animace.
  • Kritéria pro tvorbu animace.
 3. Cíle projektu Animace – upřesnění, připomenutí cílů projektu v polovině realizace.
 4. Individuální konzultace připravovaných animací na školách.
 5. Diskuze, závěr.


Projekt Animace byl v roce 2009 zařazen do soutěže „Dobrá rada nad zlato“ vyhlašované Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 
Teorie animace


Chcete-li zobrazit přednášku na téma Animace, vyplňte a odešlete kód účastníka