Loga

esfcr.cz MŠMT OP VK Pardubický kraj IRER VČG
Animace


3.modul Lektorky: Tereza Dvořáková, Šárka Zahálková

Cíl
Seznámení účastnic s ukázkou animace pro danou věkovou skupinu žáků k probíhající výstavě Vladimíra Tarasova. Rozbor záměru, přípravy a realizace animace.

Cílová skupina
Bylo přítomno 15 ze 21 závazně přihlášených účastníků.

Průběh
Realizace ve Východočeské galerii Pardubice v prostorách zámku 11.ledna 2010.

Program

  1. Zahájení, seznámení s animátorkami.
  2. Motivace k animaci na téma „rytmus“, srovnání s hudebním rytmem.
  3. Praktická činnost zaměřená k nalezení rytmu jedné z instalací Vladimíra Tarasova. Porovnání vyjádření jednotlivých instalací a jejich vnímání jednotlivými účastníky.
  4. Část věnovaná „živlům“ (voda, oheň, země, vzduch) přiřazení vybrané instalace k danému živlu. Práce ve skupinách, pracovní listy. Pantomimické vyjádření zvoleného díla.
  5. Teoretická část zaměřená na přípravy animací k výstavám, možnost postupné změny konceptu,…
  6. Dotazy účastníků, diskuze s lektorkami galerie.
  7. Závěr, hodnocení.


Projekt Animace byl v roce 2009 zařazen do soutěže „Dobrá rada nad zlato“ vyhlašované Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 
3.modul