Loga

esfcr.cz MŠMT OP VK Pardubický kraj IRER VČG
Animace


2.modul Lektor: PaedDr. Mgr. Šimon Brejcha

Cíl
Pomocí praktických činností v recyklovatelném materiálu - papíru a využíváním digitální fotografie a dokumentace seznámit účastníky s vytvářením animačního programu od rozboru výstavy až k animaci samotné.

Cílová skupina
Bylo přítomno 18 ze 21 závazně přihlášených účastníků.

Průběh
Organizováno v inspirativním přírodním prostředí Ondříkovic – Frýdštejn.

Program 1.den
Lektor společně s účastníky projektu stanovil výčet problémů, které lze sledovat prostřednictvím spontánního vnímání.
Formuloval základní otázky pro animaci výstav:
- Jak jako výtvarník uchopit problém
- Jak pracovat s dětmi.

Program 2.den
Papír se stal při semináři simulačním prostředkem, který názorně zprostředkovával konkrétní „problémy“ výtvarného umění s důrazem na druhou polovinu 20.století. Stal se inspirační platformou, která byla podnětem pro další samostatnou práci. Digitální fotografie byla nejen dokumentačním prostředkem, ale prostředníkem pro odhalování skrytých souvislostí, stala se tak aktivním nástrojem vnímání, interpretace výtvarného díla i tvorby.

Papír
Účastníci si vyzkoušeli celou řadu výtvarných etud, zaměřených na problematiku:
- Papír, jako nositel jména (VÝČET POJMŮ)
- Papír, jako nositel informace (ARTEFILETIKA - SUBJEKTIVITA)
- Papír jako nosič pro tvorbu (PLASTIKA)
Účastníci vytvořili práce z papíru, které fotograficky zdokumentovali. Součástí každého úkolu bylo společné hodnocení, vyzdvižení smyslu.

Digitální fotografie (barevná a černobílá)
Část věnovaná technice fotografování s digitálním fotoaparátem. Lektor seznámil účastníky s pokročilejším používáním digitálního fotoaparátu. Účastníci obdrželi text s podrobnějšími informacemi. Společná prezentace fotografií všech účastnic, které pořídily během dokumentace své práce s papírem.

Digitální obraz a papír
Teoretická přednáška doplněná ukázkami děl významných umělců a ukázky využití ve vlastní pedagogické praxi.

Program 3.den

Rekapitulace
Umění a výtvarná výchova v praxi. Papír nebo digitální obraz? Jak animovat výstavu? Možnosti uchopení. Umělec jako symbol - vstupujeme do role umělce. Analýza výstavy. Promítání filmu – propojení umění a techniky. Závěrečné hodnocení celého modulu.


Projekt Animace byl v roce 2009 zařazen do soutěže „Dobrá rada nad zlato“ vyhlašované Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2.modul