Loga

esfcr.cz MŠMT OP VK Pardubický kraj IRER VČG
Animace


1.modul Lektoři: Ing.Vladimír Halada, Renáta Trčková

Cíl
Vzájemné seznámení účastnic formou zážitkových akcí a ukázka EVVO

Cílová skupina
Bylo přítomno 17 ze 20 závazně přihlášených účastníků.

Průběh
Seznamovací a úvodní modul byl organizován v inspirativním přírodním prostředí Ondříkovic – Frýdštejn.

Program 1.den
Program byl zaměřený na vzájemné seznámení. Prostřednictvím seznamovacích her, diskuzí, sdělování zkušeností a prezentací vlastních pedagogických výsledků si frekventanti udělali představu o ostatních účastnících Projektu Animace a ztratili úvodní ostych, což byla podmínka pro nezbytnou spolupráci během celého průběhu projektu.

Program 2.den
V zážitkových činnostech postavených na úvodním teoretickém výkladu si účastníci vyzkoušeli praktickou výstavbu vzdělávacího výukového programu na stanovené téma, jeho realizaci a vzájemnou reflexi.
Součástí soustředění bylo využití pobytu uprostřed přírody pro výukové EVVO a jeho zhodnocení. Činnosti v exteriéru formou hry upozornily na nutnost nenásilně využívat výtvarnou práci a s ní spojený prožitek pro EVVO.
Ukázky vybraných období dějin výtvarné kultury byly přibližovány pomocí pohybové aktivity s prvky dotykových kontaktů, pantomimických hádanek, atp. a „oživovány“ za pomoci vybraných atributů.
Cílem pohybových aktivit se zavřenýma očima pak bylo posílení vnímání sluchu, čichu, pocitu tepla, chladu.
Pracovní činnosti probíhaly jak v interiéru, tak v exteriéru.

Program 3.den
Závěrečné hodnocení posloužilo k reflektování možných prvků výstavby vzdělávacího programu a možností přístupu k nastíněné problematice zpřístupňování VV pomocí silného emotivního prožitku.


Projekt Animace byl v roce 2009 zařazen do soutěže „Dobrá rada nad zlato“ vyhlašované Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1.modul